Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pravilnik

PRAVILNIK UČLANJIVANJA I POSUDBE U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI SLATINA

 

KLASA: 612-04/22-01/50
URBROJ: 2189-02/09-22/50

 

Sukladno IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za razvoj službi i usluga, Statutu Knjižnice, Ravnatelj u suradnji sa stručnim djelatnicima Gradske knjižnice i čitaonice Slatina donosi Pravilnik učlanjivanja i posudbe:

Slatina, 3. siječnja 2022.

1.

Članom Gradske knjižnice i čitaonice Slatina može postati svaki građanin sa stalnim boravkom na području grada Slatine uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, popunjavanje Pristupnice i uz uplatu članarine.

2.

Sezonsko, (turističko) članstvo mogu ostvariti građani grada Slatine, turisti, gosti u gradu Slatini uplatom članarine od 10,00 kn mjesečno za vrijeme trajanja ljetnih ili zimskih praznika i uz predočenje osobne iskaznice, ili osobne iskaznice roditelja ili skrbnika. Članstvo vrijedi za korištenje građe, službi i usluga u prostoru Knjižnice.

3.

Korištenje usluga Knjižnice ostvaruje se uz predočenje članske iskaznice za članove Knjižnice, odnosno predočenjem članske i osobne iskaznice za sezonsko (turističko) članstvo.

4.

Građani grada Slatine koji žive u otežanim socijalnim uvjetima i nisu u mogućnosti uplatiti članarinu, članstvo ostvaruju kratkim dopisom kojim potvrđuju svoj status i učlanjuju se besplatno sukladno članku 1.

5.

Član Knjižnice može posuditi dvije knjige na rok vraćanja od 15 dana, 2 CD-a na rok vraćanja od 7 dana, 1 CD-ROM ili DVD na rok od tri dana.

6.

Korisnici sezonskog (turističkog) članstva mogu ostvariti posudbu građe izvan Knjižnice po članku 5. uz plaćanje 5,00 kuna po svakoj posudbi.

7.

Članovi knjižnice dužni su čuvati posuđeno od svakog oštećenja, čuvati prostor i inventar u Knjižnici, boraviti u odjelima u koje su učlanjeni.

8.

Članovi knjižnice dužni su knjižničnu građu čuvati od svakog oštećenja, a u slučaju gubitka ili oštećenja nadoknađuju istu po važećoj vrijednosti. Ako korisnik i nakon opomene pred tužbu ne nadoknadi posuđeno, Knjižnica može pokrenuti postupak kod nadležnog suda.

9.

Član Knjižnice može posuditi dvije knjige na rok vraćanja od 15 dana, 2 CD-a na rok vraćanja od 7 dana, 1 CD-ROM ili DVD na rok od tri dana.

10.

Korisnici sezonskog (turističkog) članstva mogu ostvariti posudbu građe izvan Knjižnice po članku 5. uz plaćanje 5,00 kuna po svakoj posudbi.

11.

Članovi knjižnice dužni su čuvati posuđeno od svakog oštećenja, čuvati prostor i inventar u Knjižnici, boraviti u odjelima u koje su učlanjeni.

12.

Članovi knjižnice dužni su knjižničnu građu čuvati od svakog oštećenja, a u slučaju gubitka ili oštećenja nadoknađuju istu po važećoj vrijednosti. Ako korisnik i nakon opomene pred tužbu ne nadoknadi posuđeno, Knjižnica može pokrenuti postupak kod nadležnog suda.

13.

REDOVNA POJEDINAČNA ČLANARINA 10 €

OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca do 18 godina) 15€

REDOVITA ČLANARINA S POPUSTOM- nezaposlene osobe (potvrda HZZ), umirovljenici, redoviti studenti s prebivalištem na području grada Slatine (uz potvrdu o redovitom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu) 5 €

BESPLATNA ČLANARINA – za redovne studente Veleučilišta u Virovitici i studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja s prebivalištem na području grada Slatine, za djecu bez oba roditelja, za djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju, za djecu udomitelja, djeca predškolske dobi i 1. razreda osnovne škole besplatno

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA (1 knjiga) + za svaku sljedeću knjigu 3 € + 1,5 €

IGRAONICA (uvjet je godišnje članstvo u Knjižnici) besplatno

Rezervacija knjiga (po knjizi) 1 €

Turistička članarina 2 €

Zadržavanje posuđene knjige izvan roka posudbe od 21 dan (zakasnina po knjizi i danu) 0,05 €

Izdavanje duplikata članske iskaznice 1,5 €

Zadržavanje posuđenog CD-a, DVD-a, CD-ROM-a, igračke izvan roka posudbe od 5, 7 ili 14 dana (po danu i jedinici) 0,15 €

 

Ravnateljica:
Neda Mađarac, prof.

Skip to content