Kontakt

Gradska knjižnica i čitaonica Slatina

Šetalište Julija Burgera 1
33520 Slatina

Telefon: (033) 551-278
Fax: (033) 400-678

knjiznica.citaonica.slatina@gmail.com

knjiznica.citaonica.slatina@vt.t-com.hr

crta_knjiga