Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cjenik usluga, pravila posudbe i korištenja knjižnične građe

Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Slatina na temelju članka Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Slatina (u daljnjem tekstu: Knjižnice) donosi sljedeću

ODLUKU

o novom Cjeniku usluga, pravilima posudbe i korištenja knjižnične građe

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina, za 2023. godinu

Pravo korištenja knjižničnih zbirki i usluga na osnovu članarine traje 12 mjeseci počevši od upisa/obnove članstva u Knjižnici.

Prilikom učlanjenja potrebno je predočiti osobni dokument, po potrebi dokazati socijalni/obrazovni/zdravstveni status i ovjeriti Pristupnicu. Za djecu do 14. godina starosti Pristupnicu potpisuje roditelj/staratelj.

NAKNADE ZA ČLANSTVO

REDOVNA POJEDINAČNA ČLANARINA

10

OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca do 18 godina)

15

REDOVITA ČLANARINA S POPUSTOM– nezaposlene osobe (potvrda HZZ), umirovljenici, redoviti studenti s prebivalištem na području grada Slatine (uz potvrdu o redovitom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu)

5

BESPLATNA ČLANARINA – za redovne studente Veleučilišta u Virovitici i studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja s prebivalištem na području grada Slatine, za djecu bez oba roditelja, za djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju, za djecu udomitelja, djeca predškolske dobi i 1. razreda osnovne škole besplatno

besplatno

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA (1 knjiga) + za svaku sljedeću knjigu

3 € +

1,5 €

IGRAONICA (uvjet je godišnje članstvo u Knjižnici)

besplatno

 

 

OSTALE NAKNADE

Rezervacija knjiga (po knjizi)

Turistička članarina

1

2 €

Zadržavanje posuđene knjige izvan roka posudbe od 21 dan (zakasnina po knjizi i danu)

0, 05

Izdavanje duplikata članske iskaznice

1,5

Zadržavanje posuđenog CD-a, DVD-a, CD-ROM-a, igračke izvan roka posudbe od 5, 7 ili 14 dana (po danu i jedinici)

0,15 €

 

Pravila posudbe knjižnične građe, korištenja zbirki i usluga Knjižnice

  • Zbirke i usluge Knjižnice mogu koristiti članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice i, povremeno, nečlanovi uz predočenje osobne iskaznice,
  • Posuđuje se knjižna i neknjižna građa (CD-i, DVD-i, CD-ROM, igračke), a ostale vrste građe se mogu koristiti u Knjižnici,
  • Knjige se posuđuju na rok od 21 dan, a CD-i, DVD-i, CD-ROM-ovi na rok od 7 dana,
  • Jedan član može posuditi najviše 5 knjiga,
  • Lektire mogu posuditi djeca i mladi školskog uzrasta i njihovi roditelji, u omjeru 1 član- 1 lektira. Lektira se ne može produžiti,
  • Posuđene knjige mogu se jednom produžiti na rok od 14 dana, neknjižna građa na 7 dana,
  • Za nevraćenu knjižnu građu, duže od 60 dana, Knjižnica šalje prvu pismenu opomenu, uz prethodno podsjećanju putem e-maila, SMS-a, ili telefonski 30 dana od istog roka,
  • Druga i treća pismena opomena šalju se nakon 90, odnosno 120 dana.

Umjesto trajno oštećene ili izgubljene knjižne građe, korisnik je dužan u roku od 30 dana nadomjestiti novonabavljenom, platiti iznos u vrijednosti iste ili nadomjestiti građom odgovarajućeg sadržaja, komponenti i vrijednosti, u protivnom gubi pravo korištenja usluga Knjižnice na 3 godine.

Navedena pravila posudbe i cjenik usluga Gradske knjižnice i čitaonice Slatina primjenjuju se od 2. siječnja 2023.

 

U Slatini 20. prosinca 2022.

Ravnateljica: ___________________

Neda Mađarac, prof.

Skip to content