Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Učenici drugih razreda Osnovne škole Josipa Kozarca posjetili su u petak, 10. svibnja 2019. Gradsku knjižnicu i čitaonicu Slatina. Učenici redovno posjećuju Gradsku knjižnicu te im je poznat način posuđivanja knjižne i neknjižne građe , službe i usluge Knjižnice.

Knjižničarka je učenicima priredila pričaonicu na temu: „Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige“, a željela je potaknuti učenike na promišljanje o likovima koji su učenicima poznati, a koji su im bili važni, s kojima su se mogli poistovjetiti, likovi s kojima su odrastali, putovali i otkrivali nepoznate krajeve, rješavali najteže zadaće, od kojih su učili kako se nositi s izazovima stvarnog svijeta.

Knjižničarka je odabrala dvije različite dječje priče, a ilustracije prikazivala na velikom platnu. Prva je najpoznatija bajka Charlesa Perraulta: „Mačak u čizmama“. Priča je to o neobičnom i čudesnom mačku koji je svome mladom gospodaru lukavošću i snalažljivošću priskrbio kraljevski dvor i ruku kraljeve kćeri, a sebi lagodan život i lov miševa samo za zabavu. Bajka je nazaboravni dio djetinjstva većine djece i upućuje kako se treba ponašati sukladno tadašnjim društvenim vrijednostima. Zahvaljujući porukama koje se iz bajki mogu iščitati, one su svevremenske i univerzalne i govore o interakciji ljudskih odnosa koji se mogu primijeniti danas kao i prije tristo godina.

Druga je bajka Hansa Christiana Andersena „Mala sirena“. U ovoj bajci ima dosta autobiografskih elemenata. Spoj je legende i mita sa zbiljskim svijetom, a izrazom i unutarnjem razvojem potpuno je originalna tvorevina. Bajka vješto odražava dodir s dječjom perspektivom. Autor se identificira sa slabijim i nesretnim junacima.
Na različite kreativne načine knjižničarka je ponudila učenicima istražiti kako su ih današnji knjiški junaci inspirirali i nadahnjivali te kao superjunaci pomogli oblikovati ono najvažnije u njihovim životima. Odgovor na pitanje trebali su izraziti stripom i crtežom na način da su se grupirali u manju skupinu kojoj je superjunakinja Mala sirena koja im odgovara svojim osobinama i dovoljna je njezina dirljiva živona priča i bezrezervna ljubav prema kraljeviću. Preostale tri skupine odabrale su superjunaka Mačka u čizmama i postavile u situaciju u kojoj im pomaže pisati pisma, posuđuje im čizme ili se igra s njima. Mnogi su se na jedan dan potpuno pronašli u ulozi junaka iz svijeta knjige i stripa.

Učenici su izradili prekrasne aplikacije naziva „Cvjetna lizalica“ kojima je ukrašen dječji odjel Knjižnice.

Skip to content