Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić sudjelovao u početnoj fazi preseljenja knjižnog fonda Gradske knjižnice i čitaonice Slatina na privremenu lokaciju Vatrogasnog doma

Gradska knjižnica i čitaonica Slatina uspješno i prema planu izvršava premiještanje bogatog knjižnog fonda u privremeni prostor Vatrogasnog doma u Slatini.

U preseljenju knjižne građe veliku pomoć osigurao je Grad Slatina, a u samom procesu preseljenja sudjelovao je i gradonačelnik Denis Ostrošić. Pomoć pri preseljenju, prijevozna sredstva i još mnogo toga osigurava Javna vatrogasna postrojba.

U proces preseljenja na privremenu lokaciju uključili su se i članovi slatinske HVIDRE-e.

Skip to content