Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gradska zgrada uprave je pri završetku, a radovi na zgradi Kina i Knjižnice se intenziviraju pa tako u srijedu 09. listopada 2019. godine pratimo radove na krovištu, za fasadu se pripremaju svi izolacioni materijali, a u Knjižnici su završeni osnovni građevinski radovi izgradnje podloga za novi nivo podova.

Video: Felbar studio

Skip to content